4P คืออะไร ?? สร้างยอดขายให้ทะลุเป้าด้วย 4 P

  • by
  • 1 min read
4p-marketing

4P หรือที่คนมักนิยมเรียกกันว่า Marketing Mix เป็นแบบจำลองพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

มีหน้าที่เป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาดเป้าหมาย

องค์ประกอบ ของ 4p

  • Product (ผลิตภัณฑ์)
  • Price (ราคา)
  • Place (ช่องทางจัดจำหน่าย)
  • Promotion (การส่งเสริมการขาย)

Product ผลิตภัณฑ์      

Product : ผลิตภัณฑ์หรือบริการ จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมาก และเป็นหัวใจของธุรกิจ

ท่านควรหาคำตอบได้ ตั้งแต่เนินๆ เช่น ข้อดี และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ?

กลุ่มผู้บริโภคหลักคือใคร ?

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนหรือคล้ายกับ คู่แข่งมากน้อยเพียงใด แล้วอะไรคือความต่างของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ?

Price ราคา

Price : การตั้งราคาที่ดี ราคาที่เหมาะสม จำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างมาก

โดยหลักๆจะมี 2 ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ คือ

  • เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต (ไม่ขาดทุน)
  • ราคาเหมาะสมกับลูกค้า

Place ช่องทางจัดจำหน่าย

Place : ผลิตภัณฑ์จะถูกวางขายที่ไหน ?

ขายผ่านโซเซียล อย่าง Facebook Website IG Tiktok Twitter ฯลฯ

ขายผ่าน Search Marketing อย่าง SEO SEM บน Google Bing ฯลฯ

ขายผ่าน Influencer

เปิดร้านขาย Offline ที่สยาม จตุจักร ฯลฯ

ในความคิดเห็นของผู้เขียน ที่อยู่ในวงการตลาดมาหลายปี มองว่า ควรทดสอบในทุกตลาดที่บริษัทสามารถทดสอบได้ เพื่อประเมินว่าตลาดไหนมีศักยภาพมากที่สุด

Promotion การส่งเสริมการขาย

Promotion โปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย ลดแลก แจกแถม Double Digit , Flash sale

ตัวอย่างเช่น การทำใบปลิว ทำโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับ หลัก 4p กับ การตลาด

ผู้เขียนมองว่า การตลาด กับ 4p จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากท่านกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ 4 P คือสิ่งที่ท่านควรนำไปใช้

nv-author-image

HAPUK.ORG คือ "ทีมฟรีแลนซ์" ที่ให้บริการ รับทำ SEO อย่างครบวงจร ภายในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 มีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเติบโตบนอินเตอร์เน็ต และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น