Skip to content

hapuk-seo

HAPUK.ORG ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019

มีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับ “ผู้ประกอบการ” หรือ “บริษัท” ที่ต้องการเติบโตบนอินเตอร์เน็ต และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

 

 
 
วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการตลาดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการเชื่อถือได้

พันธกิจ
หยิบยื่นโอกาสที่จับต้องได้ให้กับผู้คน

วัฒนธรรม HAPUK.ORG

เราอยากให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ชัดเจน และทันทีในเรื่องงานและปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ไม่ใช่แค่ทำเพื่อใครคนหนึ่ง แต่เพื่อทีมโดยรวม

เราอยากให้ทุกคนซื่อสัตย์จริงใจ : พูดความจริงต่อกัน พูดจริง ต่อทีม ต่อลูกค้า ในเวลาที่ถูกที่ควรและจะให้ดีที่สุดคือพูดต่อหน้ากัน

เราอยากให้ทุกคนมีความคิดเห็นที่หนักแน่น ยึดหลักความจริง กล้าถกเถียงอย่างตรงไปตรงมา และกล้าพิสูจน์อย่างมั่นคง

เราอยากให้ทุกคนทำสิ่งต่างๆ โดยเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของทางลูกค้าเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่ง

ติดต่อเรา

รับ-ทำ-seo